Alleen voor klachten

  Informatie van de melder

  Informatie deelnemer (indien van toepassing)

  De klacht

  Type klacht

  Datum van de gebeurtenis

  Tijd van de gebeurtenis

  Eventueel, kenteken voertuig