Alleen voor klachten

  Informatie van de melder

  Informatie deelnemer (indien van toepassing)

  De klacht

  Type klacht
  Datum van de gebeurtenis
  Tijd van de gebeurtenis
  Eventueel, kenteken voertuig