Duurzaamheid in ons DNA

People, Planet & Profit bij Willemsen- de Koning
Sinds 2013 zijn wij ISO14001 gecertificeerd. Deze certificering bewerkstelligt bepaalde maatregelen die van duurzame organisaties worden verwacht. Tot dusver kunnen wij al met gepaste trots terugkijken op de volgende duurzame prestaties:

People:

Bij Willemsen- de Koning draait het om het individu. Van klant tot personeel. Wij doen er alles aan om een gezonde, fijne (werk)plek te creëren, én om te bouwen aan duurzame relaties met onze klanten en medewerkers. Alleen al wat betreft dit laatste blijken wij erg op de gewenste weg te zitten. Zo hebben wij onder andere een laag personeelsverloop. Daarnaast gaan wij bij iedere opdracht met de gemeente en een werkcoach om tafel te zitten om te kijken wat wij op het gebied van SROI voor de maatschappij kunnen betekenen. Wat voor samenwerking kunnen wij opzetten om (langdurig) werkzoekenden weer aan het werk te krijgen? Om hen weer nuttig te laten voelen? Doordat wij regelmatig met gepensioneerden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, dragen wij ons steentje bij aan de Nederlandse werkgelegenheid. Hierdoor hebben wij de hoogste score op ‘social return’: een trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit is het keurmerk binnen sociaal ondernemen, voor bedrijven die zich meer dan gemiddeld inzetten om kwetsbare groepen duurzaam aan het werk te krijgen.

Leerlingen vervoer
Duurzaam streekvervoer kantoor

Planet:

Waar wij maar kunnen, handelen wij duurzaam. Zo verwerken wij de afvalstoffen van onze eigen werkplaats duurzaam, en meten en verbeteren wij continu onze prestaties op milieuvlak. Om nog maar niet over onze grootste Planet-maatregel te spreken: het reduceren van onze CO2-uitstoot. Jaarlijks leggen wij bij Willemsen- de Koning ruim honderd miljoen kilometer af. Dat is 2500 keer een rondje aarde. De cijfers en daarmee de CO2-uitstoot liegen er niet om. Sinds 2010 zijn wij daarom grootscheeps naar een GroenGas-wagenpark geswitcht. Daarmee werden wij in één klap – zonder onszelf te veel credits te willen geven – de trotse eigenaar van de grootste vloot aan kleinschalige GroenGas-voertuigen. Alleen al door deze maatregel hebben wij onze uitstoot fors kunnen terugdringen. Maar daar willen wij het niet bij laten. Wij streven naar alleen nog maar CO2-neutrale voertuigen. Hierbij denken we op dit moment aan duurzame brandstoffen als GroenGas, waterstof, 100%-elektrisch of hybride. Ambitieus streven dat ons dagelijks scherp houdt!

Profit:

Ons duurzaam handelen komt niet alleen onze people en planet ten goede, maar ook onze profit. Wij zijn een financieel gezond bedrijf, en schrijven niet in op een aanbesteding als de financiële voorwaarden ongunstig zijn. Daarnaast proberen wij altijd te zoeken naar voordelen voor onze opdrachtgevers. Zo combineren wij waar mogelijk diverse vervoerssoorten, zodat meer reizigers tegelijkertijd op een efficiënte manier kunnen worden vervoerd. Een kostenbesparing, waardoor de uitbesteding van welke vorm van vervoer ook betaalbaar blijft.

Duurzame regio taxi

    Contact opnemen

    Vul het onderstaande formulier in of bel direct met 026-3232000