Voorwaarden voor het behalen van de chauffeurspas:

Heeft u geen chauffeurspas:

 • Willemsen de Koning betaalt de opleiding voor het behalen van de chauffeurspas. Hiervoor tekent u een opleidingsovereenkomst voor 3 jaar. Besluit u te stoppen binnen deze 3 jaar, dan betaalt u een evenredig deel terug.
 • U bent verplicht een medische keuring aan te gaan en een Verklaring Omtrent Gedrag bij uw gemeente aan te vragen. Hierin wordt u door ons begeleid.
 • Voor het behalen van de chauffeurspas moet u een praktijk- en theorie-examen afleggen.
 • Mocht u dit de eerste keer niet halen, dan krijgt u de mogelijkheid te herkansen. Deze herkansing zit in uw opleidingsovereenkomst
 • Bij het niet behalen van de herkansing bieden wij u de mogelijkheid een tweede herkansing af te nemen. De kosten van deze tweede herkansing zijn voor uw eigen rekening.
 • Tijdens de opleiding kunt u middels een LWT-pas (Leer Werk Traject) aan het werk als chauffeur. Deze pas is 6 maanden geldig. Binnen deze 6 maanden moet u de examens behaald hebben. Anders eindigt ook de overeenkomst op de datum dat uw LWT-pas afloopt.
 • De aanvraag van de LWT pas duurt 4 tot 6 weken. Na ontvangst van de LWT-pas wordt de datum bepaald wanneer de arbeidsovereenkomst ingaat.
 • Heeft u de opleiding behaald, dan wordt de LWT-pas omgezet naar een chauffeurspas die 5 jaar geldig is.

Voorwaarden Aandraag- en Tekenbonus:

 • De Tekenbonus is geldig voor iedere nieuwe chauffeur die in het bezit is van een Taxi pas, in dienst komt bij Willemsen- de Koning en in de drie voorafgaande jaren niet bij Willemsen- de Koning in dienst is geweest of werkzaam was via een aangesloten uitzendorganisatie;
 • Indien u niet in het bezit bent van een Taxi pas, verrekenen wij de tekenbonus in de kosten van uw opleiding;
 • De Tekenbonus wordt na drie maanden met de salarisbetaling uitbetaald;
  De Aandraagbonus is uitsluitend geldig voor chauffeurs die in dienst zijn bij Willemsen- de Koning en/of werkzaam zijn via een aangesloten uitzendorganisatie;
 • Voorwaarde voor de uitbetaling van de Aandraagbonus is dat we kunnen herleiden dat de kandidaat door jou is aangebracht;
 • De Aandraagbonus wordt uitsluitend toegekend wanneer een kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat met Willemsen- de Koning. Achteraf aanspraak maken op de Aandraagbonus is niet mogelijk;
 • Wanneer een kandidaat door meerdere personen is aangemeld, dan kan alleen de eerste aanbrenger voor een Aandraagbonus in aanmerking komen;
 • De Aandraagbonus wordt uitgekeerd als de aangedragen kandidaat 3 maanden in dienst is en in bezit is van een chauffeurspas;
 • Je kunt onbeperkt deelnemen aan de Aandraagbonus;
  De Aandraagbonus is geldig tot het moment dat Willemsen- de Koning besluit de actie te stoppen. Medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld;

Hoe draag je een kandidaat aan?

 • Stuur een e-mail met de titel “Aandragen Nieuwe Collega” aan vacature@wdkgroep.nl met de volgende contactgegevens:
  • Naam kandidaat
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Jouw gegevens (naam en personeelsnummer)
 • Je ontvangt vanuit de afdeling Recruitment een ontvangstbevestiging.
 • Als de aangedragen kandidaat wordt aangenomen dan ontvang jij per e-mail een bericht.

‘Dagelijks zijn wij niet alleen op weg naar de bestemming, maar bovenal naar de twinkeling in iemands ogen!’

  Contact opnemen

  Vul het onderstaande formulier in of bel direct met 026-3232000