Voorwaarden Aandraag- en Tekenbonus:

 • De Tekenbonus is geldig voor iedere nieuwe chauffeur die vanaf 1 januari 2023 in dienst komt bij Willemsen de Koning en in de drie voorafgaande jaren niet bij Willemsen de Koning in dienst is geweest of werkzaam was via een aangesloten uitzendorganisatie;
 • De Tekenbonus wordt bij de eerste salarisbetaling uitbetaald na het verkrijgen van de chauffeurspas;
 • De Aandraagbonus is uitsluitend geldig voor chauffeurs die in dienst zijn bij Willemsen de Koning en/of werkzaam zijn via een aangesloten uitzendorganisatie;
 • Voorwaarde voor de uitbetaling van de Aandraagbonus is dat we terug kunnen vinden dat de kandidaat door jou is aangebracht;
 • De Aandraagbonus wordt uitsluitend toegekend wanneer een kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat met Willemsen de Koning. Achteraf aanspraak maken op de Aandraagbonus is niet mogelijk;
 • Wanneer een kandidaat door meerdere personen is aangemeld, dan kan alleen de eerste aanbrenger voor een Aandraagbonus in aanmerking komen;
 • De Aandraagbonus wordt uitgekeerd als de aangedragen kandidaat minimaal 3 maanden in dienst is en in bezit is van een chauffeurspas;
 • Je kunt onbeperkt deelnemen aan de Aandraagbonus;
 • De Aandraagbonus is geldig tot het moment dat Willemsen de Koning besluit de actie te stoppen. Medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld;

Hoe draag je een kandidaat aan?

 • Stuur een e-mail met de titel “Aandragen Nieuwe Collega” aan vacature@wdkgroep.nl met de volgende contactgegevens:
  • Naam kandidaat
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Jouw gegevens (naam en personeelsnummer)
 • Je ontvangt vanuit de afdeling Recruitment een ontvangstbevestiging.
 • Als de aangedragen kandidaat wordt aangenomen dan ontvang jij per e-mail een bericht.