Even voorstellen; Marc Bolderman

Marc Bolderman is DGA van personenvervoerder Willemsen-De Koning, gespecialiseerd in zorggerelateerde vervoersactiviteiten. Bolderman zette vanaf de tweede helft van de jaren negentig, toen hij het in 1931 opgerichte Taxi De Koning overnam, in op hoogwaardige dienstverlening. Dat doet hij door zijn chauffeurs op hun sterk ontwikkelde sociale vaardigheden te selecteren, wat zorginstellingen mede heeft doen inzien dat het vervoer van hun cliƫnten verder gaat dan enkel reizen van punt A naar punt B.

Het kwalitatieve niveau dat Marc Bolderman met zijn vervoersondernemingen nastreeft, wordt onderstreept door de diverse certificaten en keurmerken waarmee deze mogen pronken. Dat betreft onder meer verschillende ISO-certificaten, het taxikeurmerk TX-Keur en de inschaling op de hoogste trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). Daarmee tonen Boldermans mobiliteitsbedrijven aan bewust bezig te zijn met de kwaliteitsborging en -verbetering van hun dienstverlening, alsmede grijpen zij deze aan als richtlijn om in de toekomst te blijven verbeteren.

Marc Bolderman Willemsen de Koning

Marc Bolderman: ‘Ideaalplaatje naar de realiteit vertalen’

Dat is bovendien tekenend voor de ondernemersvisie van Marc Bolderman, die niet zomaar tevreden is met de status quo. Bolderman daagt zichzelf en zijn medewerkers voortdurend uit om die extra stap te zetten. Deze innovatiedrang betekent dat zij verder kijken dan enkel de opdracht en het ideaalplaatje naar de realiteit vertalen. Hoewel zij daarbij financieel realistisch blijven, telt het belang van innovatie minstens zo zwaar mee als de winstdoelstelling.

Een van de vlakken waarop dat tot uiting komt, is op het vlak van duurzaamheid. Marc Bolderman koos al vroeg voor duurzame vervoersmiddelen en Willemsen-De Koning was in Nederland zelfs een van de eerste partijen die groen zorgvervoer aanbood. Een bijzondere combinatie, aangezien de op elektriciteit of waterstof aangedreven voertuigen net zo duurzaam, als toegankelijk dienen te zijn. Voor bijvoorbeeld een project in het zuiden van het land maakte Bolderman, in samenwerking met een van de grote Duitse autofabrikanten, meer dan honderd duurzame voertuigen gereed voor inzet en kwam het binnen acht weken van ontwikkeling tot implementatie.
Meer dan negen decennia ervaring in personenvervoer.

weinig emissie

Meer dan negen decennia ervaring in personenvervoer

Met zijn focus op duurzaamheid, in alle mogelijke opzichten, bouwt Marc Bolderman aan het voortbestaan van Willemsen-De Koning: kwaliteit is immers ook een vorm van duurzaamheid. Tegelijkertijd betekent de voortdurende inzet op innovatie dat de onderneming zichzelf steeds blijft vernieuwen. Mede daardoor ziet de onderneming met vertrouwen uit naar het eeuwfeest, nu het in zijn meer dan negen decennia lange bestaansgeschiedenis heeft bewezen de uitdagingen van de markt met beide handen aan te kunnen grijpen.

Regiotaxi

Die geschiedenis begon in de jaren dertig van de vorige eeuw met de oprichting door de familie De Koning en werd vanaf de jaren negentig voortgezet door Marc Bolderman. In de decennia daarop fuseerde Bolderman Taxi De Koning met Taxibedrijf Willemsen, verhuisde hij de onderneming naar Arnhem, voerde hij opdrachten uit in heel Nederland en zette hij een eigen garagebedrijf op, dat sindsdien het wagenpark onderhoudt. Willemsen-De Koning voert immers de regie over meer dan 2.000 voertuigen, waarvan een aanzienlijk en groeiend aantal elektrisch of door waterstof aangedreven. Daarmee brengt het dagelijks tienduizenden passagiers veilig en met de grootste zorg naar hun bestemming.